ANNEMARIE D’AGOSTINO

jednatel

ERIKA VAŠUTOVÁ

jednatel

JINDRA ZAPLETALOVÁ

ředitelka

BARBORA NOVÁKOVÁ

učitelka Včeličky

KATE D’AGOSTINO

učitelka, jazykový asistent

VANESSA SOUEIDAN

anglická lektorka Včeličky

MICHA GILDON

anglická lektorka Berušky

ZDEŇKA McGUFFIE

učitelka Berušky

KATEŘINA PODROUŽKOVÁ

asistent pedagoga