Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Název projektu: MŠ b fresh Praha 49
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001532
Zahájení realizace od: 1.3.2020
Ukončení projektu: 31.12.2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Především jde o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 49 získala dvojjazyčného školního asistenta, podporu pro konání jazykových kurzů v češtině a bude probíhat také komunitní a tematické setkání s rodiči naší školy.